Tjenester

Endrings- og omstillingsprosesser

Vi innehar spesialkompetanse innen endringsledelse. Vi har arbeidet sentralt i store endringsprosjekter som har innbefattet fusjoner, fabrikknedleggelser, organisasjons tilpassninger og systemimplementeringer.

Etter utallige prosjekter har vi utviklet en egen evne for prosess design hvor
åpenhet og respekt er sentrale verdier i arbeidet med ledelsen, fagforeninger og enkeltmenneske.

En av forutsetningene for å sette en organisasjon i endringsberedskap er at man kan sannsynliggjøre at endringen vil medføre betydelig grad av forbedringer. I det hele tatt kan det være hensiktsmessig å stille spørsmålet: er endringen verdt risiko og kostnad målt opp mot mulig gevinst?


HR en strategisk funksjon

KeepFocus AS har utviklet et helhetskonsept som beskriver HR funksjonens rolle i en moderne
virksomhet. Vi bistår bedrifter med å implementere helheten eller deler av HR konseptet.

Eksempler på leveranser innen de fire hoved områdene er:

Målstyring
 • Bistand i forbindelse med Identifisereing og implementering av Visjon, Verdiergrunnlag, Leder- og medarbeiderkrav.
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring strategiprosesser
 • Etablering av selskapets målprosess (KeepFocus)

Belønning
 • Gjennomføre stillingsevaluering
 • Utarbeide selskapets belønningsfilosofi
 • Resultatbasert lønnsregulering
 • Bonusordninger
 • Pensjons- og forsikringsordninger

Kompetanse
 • Kompetansekartlegging
 • Kompetanseevaluering
 • Identifisere utviklingstiltak

Framtidsplanlegging
 • Organisasjonsstruktur
 • Erstattningsplanlegging

Mål- og Resultatstyring / KeepFocus

På bakgrunn av arbeidserfaring blant annet fra Kraft Foods har vi utviklet et mål- og resultatstyringskonsept som ivaretar både vår nordiske modell som tar vare på fellesskapet men også fokusere på enkeltmenneske og deres evne til å oppnå resultater. I samarbeid med InMente Ressurs har vi utviklet et elektronisk verktøy som følger KeepFocus prosessen. Prosessens innhold kan beskrives
slik:

Målstyring
Gjennom en enkel skrittvis prosess omsettes overordnede mål og planer til forpliktende målsettinger godt forankret hos hver medarbeider.

Ledelse
Gjennom avtalte mål, løpende veiledning og fokus på medarbeiders personlig utvikling samt evaluering av oppnådde resultater, sikrer KeepFocus helhetlig og god personalledelse.

Prestasjonskultur
Gjennom aktiv bruk av KeepFocus og med ledere i en sentral rolle i prosessen, etableres en prestasjonskultur i organisasjonen.

Attraktiv arbeidsplass
En attraktiv arbeidsplass skapes gjennom fokus på målstyring, belønning, personlig utvikling og karrieremuligheter. KeepFocus er prosessen som behandler alle disse områdene på en enkel og profesjonell måte.

Rekruttering

KeepFocus AS har utviklet en rekrutteringsprosedyre som inneholder detaljerte beskrivelser av hvert trinn i en rekrutteringsprosess. Det er opp til den enkelte kunde om det ønskes bistand i hele eller deler av denne rekrutteringsprosessen.

Når avtale om bistand er inngått utnevner kunden en prosjektleder som skal være KeepFocus sin kontaktperson gjennom hele prosessen. Vår konsulent er sertifisert på teamtesten Belbin og personlighetstesten 16pf.