Samarbeidspartnere

InMente Ressurs AS
Leverer Web-løsningen til KeepFocus.

Brenna Kompetanseutvikling AS
Samarbeidspartner på rådgivning innen områdene mål- og resultatstyring samt ledelse og lederutvikling.

Invivogruppen
Invivogruppen arbeider med lederstøtte i omstillingsprosesser. De har spisskompetanse på håndtering av kriser, konflikter og situasjoner preget av stress og usikkerhet. De har også ansvaret for det psykososiale i en bedriftshelsetjeneste.

Service Broker AS
Service Broker AS er et rekrutteringsfirma som har spesialisert seg på å rekruttere IT - personell til faste stillinger og midlertidige engasjementer.

Key-People AS
Samarbeidspartner innen rekruttering og headhunting. Spesialist innen områdene økonomi, innkjøp og HR