Nyheter

  • ABB Global Sales, BU Marine har valgt KeepFocus for å effektivisere og forbedre sitt mål og salgsoppfølgingsarbeid. vi ønsker ABB lykke til

  • Avinor har valgt mål- og resultatstyringskonseptet KeepFocus. Vi gratulerer

På denne siden kan du se nyheter rundt salget av KeepFocus