Kunder

Hva sier våre kunder om KeepFocus


Ved hjelp av KeepFocus får vi for første gang rullet forpliktende målsettinger ut
i alle ledd i organisasjonen, samtidig som vi sikrer at hver enkelt leder har god
kontroll med, og regelmessig oppfølging av hver enkelt medarbeider.
Peter Wesenberg Konserndirektør Nokas Cash Handling

Vi opererer i en bransje med komplekse verdikjeder og små marginer, og hvor
transparente prosesser og kontinuerlig optimalisering er avgjørende. I en
fase med mye endringer og krav til forbedringer har vi erkjent behovet for et
verktøy som sikrer presisjon i ledelse og samhandling. Vi er en stor organisasjon
med mange ansatte som har ulike erfaringer og forutsetninger for å operere
i felles systemer. KeepFocus kombinerte muligheten til å lede hele selskapet
på en oversiktlig måte, samtidig som brukeropplevelsen virker trygg og enkel.
Dette gav oss mulighet til å optimere organisasjonen, og direkte forbedre
marginutviklingen.
Steinar Bratberg HR Direktør Expert

KeepFocus er et meget brukervennlig og fleksibelt verktøy og som skiller seg
vesentlig ut fra tilsvarende systemer jeg kjenner til.
Bård Klungseth Konsernsjef DEFA

KeepFocus understøtter på en meget god måte Phonect sin ambisjon
om effektiv målstyring. I en temposterk vekstbedrift må målprosesser og
støtteverktøy være enkle og samtidig gi en tydelig guiding. KeepFocus hjelper
oss med nedbryting av mål og etablering av handlingsplaner på en slik måte at
brukerne opplever en reell støtte og bevisstgjøring av sitt ansvar. Dette hjelper
oss i daglige prioriteringer, og oppfølgingsdelen sikrer fokus på gjennomføring
og resultater i hverdagen.
Bjørn-Harald Skjevestad Administrerende Direktør phonect