Nyheter

ABB Global Sales, BU Marine har valgt KeepFocus for å effektivisere og forbedre sitt mål og salgsoppfølgingsarbeid. vi ønsker ABB lykke til
Les mer
HVORDAN...
 • ...sikre at overordnede strategi, mål og planer blir omgjort til konkrete resultater?
 • ....Sikre at selskapets kompetanse er kartlagt og danner grunnlag for medarbeiderutvikling
 • ...bygge en lederkultur som har fokus på mål, løpende tilbakemeldinger og evalueringer?
 • ...utvikle en prestasjonskultur i virksomheten?
 • ...skape en attraktiv arbeidsplass hvor medarbeidere trives og presterer?
 • Vil du vite mer om KeyFocus klikk på bilde:

Vi arbeider innenfor følgende hovedområder: • Omstillinger og endringer - Har arbeidet sentralt i store omstillingsprosjekter som har innbefattet fusjoner, fabrikknedleggelser, organisasjonstilpasninger og systemimplementeringer

 • Mål og Resultatsikring - Vi har bistått i utviklingen av web-løsningen KeyFocus for etablering og oppfølging av mål og resultater. Har mer enn 25 års erfaring innen mål- og resultatsikrings arbeid i store og mellomstore organisasjoner

 • Kompetansekartlegging - Vi har gjennomført kartlegging, utarbeidet rollekrav og identifisert kompetansegap til bruk for medarbeiderutvikling eller ved nedbemanninger hvor kompetanse er uttakskriteriet

 • Rekruttering - Vi bistår i rekruttering av personell på alle nivåer. Vi har utviklet vår egen rekrutteringsprosedyre som benyttes til alle oppdrag.

 • Generell HR - Vi har erfaring fra nasjonal og internasjonal virksomhet innen områdene lønn og arbeidsvilkår, fagforeningskontakt, personal og lederutvikling, Coaching